روستای الوار سفلی

روستای الوار سفلی

مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چک بلامحل

 

افزایش تعداد چکهایی که بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی که این امر در گردش تجاری ایجاد میکند، حاکمیت را وادار میکند تا بیشتر از پیش مقرراتی را در این خصوص وضع کند و برای بانکها و بانک فرانسه Banque de France نقش فراوانی در پیشگیری از صدور چکهای بلامحل در نظر گرفته و سیستم کیفری شدیدی را مقرر کند. این سیستم انحصاراً به خودداری از پرداخت وجه چک به دلیل عدم کفایت یا فقدان موجودی مربوط میشود. عدم پرداخت چک به دلیل در دسترس نبودن محل مشمول این مقررات نمیشود. در خصوص سایر موارد عدم پرداخت چک مراجعه کنید. به (شماره 93 به بعد)

در این مقررات، منظور از اصطلاح «بانک» مؤسسات اعتباری و نهادها، مراکز خدماتی یا اشخاص است که صلاحیت در اختیار داشتن حسابی را که بتوان از آن چکی صادر نمود، دارا باشند.


 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,چک بلامحل,چک بلامحل چیست,چک بلامحل حقوقی,چك بلامحل,صدور چک بلامحل,قانون چک بلامحل,مجازات چک بلامحل,شکواییه چک بلامحل,دادخواست چک بلامحل,جرم چک بلامحل,منظور از چک بلامحل چیست,چك بلامحل چيست,چک بلامحل کیفری,چک بلامحل یعنی چه,صدور چک بلامحل از حساب مسدود,مجازات صدور چک بلامحل,قانون صدور چک بلامحل,جرم صدور چک بلامحل,شکوائیه صدور چک بلامحل,قوانین صدور چک بلامحل,حکم صدور چک بلامحل,مجازات صدور چك بلامحل,شرایط صدور چک بلامحل,قانون چك بلامحل,قانون جدید چک بلامحل,قانون مجازات چک بلامحل,قانون جدید صدور چک بلامحل,قوانين چك بلامحل,قانون مجازات صدور چک بلامحل,مجازات چك بلامحل,مجازات کیفری چک بلامحل,مجازات کیفری صدور چک بلامحل,نمونه شکواییه چک بلامحل,نمونه شکواییه صدور چک بلامحل,شكواييه در خصوص صدور چك بلامحل,متن شکواییه چک بلامحل,فرم شکواییه چک بلامحل,شکواییه در خصوص چک بلامحل,نمونه دادخواست چک بلامحل,نمونه دادخواست چك بلامحل,نحوه تنظیم دادخواست چک بلامحل,نمونه فرم دادخواست چک بلامحل,نمونه دادخواست صدور چک بلامحل,نمونه دادخواست حقوقی چک بلامحل,دادخواست صدور چک بلامحل,متن دادخواست چک بلامحل,دادخواست کیفری چک بلامحل,جرم کشیدن چک بلامحل,محل وقوع جرم چک بلامحل,جنبه عمومی جرم چک بلامحل,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 15:40 ] [ رضا ]

[ ]


صفحه قبل 1 صفحه بعد