روستای الوار سفلی

روستای الوار سفلی

مهلت ارسال اخطاریه، ضمانت اجرا

 

هیچ مقرراتی در خصوص ارسال اخطاریه در یک مهلت معین وجود ندارد در نتیجه اخطاریه باید فوراً ارسل شود (دیوان کشور شعب کیفری، 19 می 1980، مجله Gaz.Pal، 1980 جلد 2 شماره 264)

بانک محال علیه باید، صرفنظر از فقدان عدم کفایت یا عدم دسترسی به محل چک، باید وجه هر چکی را که وی تقاضای استرداد دسته چک مربوطه را در شرایط پیش بینی شده در ماده 3-65 مصوبه مورخ 30 اکتبر 1935 ننموده است بپردازد مگر آنکه انجام اقدامات پیش بینی شده در این ماده را اثبات کند (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935 ماده 1-73) مقررات ماده 3-65 بشرح فوق مشخصاً ناظر بر تکلیف بانک محال علیه، که پرداخت وجه چک به دلیل فقدان محل جزاً یا کلاً خوددرای نموده، در تقاضای استرداد دسته چکهایی است که در اختیار صادر کننده یا نمایندگان او قرار دارد و اعلام این مطلب که نامبردگان حق صدور چک ندارند (نک به شماره 74).

ب) مسئولیت جزایی: بانک محال علیه که در ارسال اخطاریه تأخیر نموده باشد به جزای نقدی تا 80000 فرانک محکوم خواهد شد (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935،ماده 3-73)

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,اخطاریه طالبان,اخطاریه های طالبان,اخطاریه,اخطاریه هواشناسی,اخطاریهای لیگ برتر,اخطاریهای پرسپولیس,اخطاریه دفترخانه,اخطاریه هواشناسی مازندران,اخطاریه هواشناسی بوشهر,اخطاریه بانک ملت,اخطاریه دادگاه,اخطاریه هواشناسی ایران,اخطاریه هواشناسی تهران,اخطاریه هواشناسی هرمزگان,اخطاریه هواشناسی خوزستان,اخطاریه هواشناسی کشور,اخطاریه هواشناسی گیلان,اخطاریه هواشناسی اردبیل,اخطارهای لیگ برتر,متن اخطاریه دفترخانه,فرم اخطاریه دفترخانه,نمونه اخطاریه دفترخانه,برگ اخطاریه دفترخانه,نمونه فرم اخطاریه دفترخانه,اخطاریه هواشناسی استان بوشهر,آخرین اخطاریه هواشناسی بوشهر,صدور اخطاریه بانک ملت,اخطاریه های بانک ملت,اخطاریه دادگاه چیست,اخطاریه دادگاه انقلاب,اخطاريه دادگاه,نمونه اخطاریه دادگاه انقلاب,نمونه اخطاریه دادگاه,فرم اخطاریه دادگاه,برگه اخطاریه دادگاه,برگ اخطاریه دادگاه,نمونه فرم اخطاریه دادگاه,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 15:38 ] [ رضا ]

[ ]


صفحه قبل 1 صفحه بعد