روستای الوار سفلی

روستای الوار سفلی

عناوین مطالب وبلاگ
- مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چک بلامحل
- تکلیف بانک به ثبت اختلالات راجع به پرداخت
- محتوی ثبت اختلال عدم پرداخت
- ارسال تأییدیه یا اخطاریه به ذینفع چک
- ارسال اخطاریه توسط بانک به دارنده حساب
- مهلت ارسال اخطاریه، ضمانت اجرا
- ممنوعیت بانکی – آثار
- اعلام اختلال در پرداخت به بانک فرانسه – آگهی عدم پرداخت
- ابطال اعلامیه اختلال در پرداخت
- اختیار اعطایی به صادر کننده چک جهت عادی سازی حساب
- مهلت رفع موجبات عدم
- اولین طریق عادی سازی حساب: پرداخت وجه چک
- دومین طریق عادی سازی حساب: تأمین محل کافی
- جریمه ابراکننده (penalite Liberatoire
- آثار عادی سازی، ارایه تأییدیه به دارنده
صفحه قبل 1 صفحه بعد