روستای الوار سفلی

روستای الوار سفلی

مقررات راجع به پیشگیری و مجازات چک بلامحل

 

افزایش تعداد چکهایی که بدون پیش بینی محل آن صادر میشوند و اختلالاتی که این امر در گردش تجاری ایجاد میکند، حاکمیت را وادار میکند تا بیشتر از پیش مقرراتی را در این خصوص وضع کند و برای بانکها و بانک فرانسه Banque de France نقش فراوانی در پیشگیری از صدور چکهای بلامحل در نظر گرفته و سیستم کیفری شدیدی را مقرر کند. این سیستم انحصاراً به خودداری از پرداخت وجه چک به دلیل عدم کفایت یا فقدان موجودی مربوط میشود. عدم پرداخت چک به دلیل در دسترس نبودن محل مشمول این مقررات نمیشود. در خصوص سایر موارد عدم پرداخت چک مراجعه کنید. به (شماره 93 به بعد)

در این مقررات، منظور از اصطلاح «بانک» مؤسسات اعتباری و نهادها، مراکز خدماتی یا اشخاص است که صلاحیت در اختیار داشتن حسابی را که بتوان از آن چکی صادر نمود، دارا باشند.


 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,چک بلامحل,چک بلامحل چیست,چک بلامحل حقوقی,چك بلامحل,صدور چک بلامحل,قانون چک بلامحل,مجازات چک بلامحل,شکواییه چک بلامحل,دادخواست چک بلامحل,جرم چک بلامحل,منظور از چک بلامحل چیست,چك بلامحل چيست,چک بلامحل کیفری,چک بلامحل یعنی چه,صدور چک بلامحل از حساب مسدود,مجازات صدور چک بلامحل,قانون صدور چک بلامحل,جرم صدور چک بلامحل,شکوائیه صدور چک بلامحل,قوانین صدور چک بلامحل,حکم صدور چک بلامحل,مجازات صدور چك بلامحل,شرایط صدور چک بلامحل,قانون چك بلامحل,قانون جدید چک بلامحل,قانون مجازات چک بلامحل,قانون جدید صدور چک بلامحل,قوانين چك بلامحل,قانون مجازات صدور چک بلامحل,مجازات چك بلامحل,مجازات کیفری چک بلامحل,مجازات کیفری صدور چک بلامحل,نمونه شکواییه چک بلامحل,نمونه شکواییه صدور چک بلامحل,شكواييه در خصوص صدور چك بلامحل,متن شکواییه چک بلامحل,فرم شکواییه چک بلامحل,شکواییه در خصوص چک بلامحل,نمونه دادخواست چک بلامحل,نمونه دادخواست چك بلامحل,نحوه تنظیم دادخواست چک بلامحل,نمونه فرم دادخواست چک بلامحل,نمونه دادخواست صدور چک بلامحل,نمونه دادخواست حقوقی چک بلامحل,دادخواست صدور چک بلامحل,متن دادخواست چک بلامحل,دادخواست کیفری چک بلامحل,جرم کشیدن چک بلامحل,محل وقوع جرم چک بلامحل,جنبه عمومی جرم چک بلامحل,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 15:40 ] [ رضا ]

[ ]


تکلیف بانک به ثبت اختلالات راجع به پرداخت

 

) بانک محال علیه که از پرداخت ئجه چک به دلیل فقدان محل یا عدم کفایت آن جزاً یا کلاً خودداری کرده، مکلف است موضوع را حداکثر ظرف دو روز کاری متعاقب عدم پرداخت چک ثبت نماید.

در صورتیکه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت بانکی یا قضایی معتبر مبنی بر عدم صدور چک، اقدام به صدور چک کرده باشد مهلت ثبت موضوع، حداکثر روز پنجم کاری متعاقب عدم پرداخت وجه آن مقتضی خواهد شد.

به علاوه چنانچه بانک محال علیه به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت محل چک را پرداخت نکند، نظیر ایرادات شکلی، جعل امضا (Fausse Signature) و در عین حال مبلغ محل منعکس در حساب تکافوی پرداخت چک را نکند باید نسبت به ثبت موضوع اقدام نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 2، بند2).

با این حال چکی که در وجه آن پرداخت نمیشود باید واقعاً صادر شده و توسط ثالث ارائه شده باشد. در خصوص چکی که توسط صاحب حساب یا وکیل وی به بانک ارائه میشود و بانک نمیتواند آن را پرداخت نماید، نیازی به ثبت یا ارسال اخطاریه نیست.

 

به استثنای فرض اخیر، اگر چک به دلیلی غیز از فقدان محل پرداخت نشود ولی در عین حال بدون محل باشد بانک میتواند به مسئولیت خودش مبلغ موجود در حساب و قابلت دسترسی یا عدم دسترسی به آن را اعلام نماید از سوی دیگر بانک میتواند دلیل رد تقاضای پرداخت وجه چک را دقیقاً مشخص کند.

در چنین مواردی، فقدان یا عدم کفایت محل همانند دلیلی که عدم پرداخت وجه چک و اعمال مقررات قابل اعمال به چک بلامحل را توجیه میکند تلقی خواهد شد (اخطاریه، ممنوعیت و ) جز در مورد:

اختلال ذاتی در سند: قلم خوردگی، الحاق، آثار جعل، فقدان یکی از مندرجات اساسی صحت چک، فقدان امضا یا امضای جعلی;

- مقابله یا پرداخت چک (تأمین مبلغ چک اعتراض تلقی نمیشود);

- مرور زمان چک ;

- عدم اهلیت یا حجر صادر کننده چک (یادداشت وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد و دارایی 2 الف 1992). در صورت بسته بودن حسابی که چک از آن کشیده شده است نیز موضوع باید توسط بانک ثبت شود.

در صورت عدم پذیرش چک پرداخت نشده که مجدداً به بانک ارائه شده، ثبت موضوع ضروری است.

 

ب) بانکی که اخطاریه بانک فرانسه را مبنی بر این که یکی از اشخاص دارنده حساب در آن مؤسسه از صدور چک ممنوع گردیده دریافت میکند، باید این اخطاریه را حداکثر ظرف مدت سه روز کاری متعاقب دریافت آن ثبت نماید.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,تکلیف بانک کاسپین,تکلیف بانک فرشتگان,تکلیف بانک سرمایه,تکلیف سهام بانک سرمایه,تکلیف بانک ارمان,تکلیف بانک مهر اقتصاد,تکلیف سهام بانک مهر اقتصاد,تعیین تکلیف بانک مهر اقتصاد,تکلیف سهامداران بانک مهر اقتصاد,تکليف پذيره نويسان بانک مهر اقتصاد,تکلیف بانک ثامن الحجج,تکلیف موسسه ثامن الحجج,تکلیف بانک آینده,تکلیف بانک آینده چه میشود,تکلیف بانک آینده در سال 93,تکلیف بانک آینده چه شد؟,تکلیف سهامداران بانک آینده,تعیین تکلیف بانک آینده,تکلیف سهام بانک آینده,تکلیف کارکنان بانک آینده,تکلیف مجوز بانک آینده,تکلیف نیروهای بانک آینده,تکلیف بانک آرین,تکلیف سهامداران بانک آرین,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 15:40 ] [ رضا ]

[ ]


محتوی ثبت اختلال عدم پرداخت

 

الف) ثبت اختلال عدم پرداخت چک / ثبت موضوع در هر مورد باید حاوی اطلاعات زیر باشد:

1ـ شماره حساب، ذکر این نکته که حساب شخصی است یا جمعی همچنین اطلاعاتی که تعیین هویت دقیق محال علیه را ممکن نماید.

2ـ نام یا القاب یا نام شرکت (Raison Social) صاحب حساب، آدرس وی، همچنین:

چنانچه دارنده حساب شخص حقوقی باشد، قالب حقوقی آن;

بعلاوه، شماره شناسایی ملی بنگاههای پیش بینی شده توسط مقررات موجود و چنانچه دارنده حساب یک بنگاه شخصی یا یک شخص حقوقی باشد مشخصات مربوطه.

1ـ شماره چک.

2 مبلغ چک به فرانک فرانسه و در صورت لزوم، تاریخ صدور چنانچه صاحب حساب با وجود ممنوعیت صدور که در تاریخ عدم پرداخت معتبر بوده اقدام به صدور چک نموده باشد.

1ـ تاریخ عدم پرداخت چک.

2ـ دلیل عدم پرداخت و کسری موجودی.

3ـ در صورت نیاز ذکر این نکته که چک علی رغم ارسال اخطاریه در اجرای ماده 5-63 مصوبه مورخ 30 اکتبر 1935 یا با نقض ممنوعیت اعلام شده در اجرای ماده 68 این مصوبه صادر شده است.

4ـ در صورت نیاز ذکر این نکته که حسابی که چک از آن حساب کشیده شده در تاریخ عدم پرداخت بسته بوده است. در صورت رفع موجبات عدم پرداخت، ثبت عدم پرداخت با تاریخ اخیر تکمیل میشود.

ب) ثبت ممنوعیت صدور چک: بانکی که توسط بانک فرانسه از ممنوعیت صدور چک توسط یکی از اشخاص صاحب حساب در آن بانک مطلع میشود باید اخطاریه مربوط به این ممنوعیت را ثبت نماید.

بانک همچنین باید تاریخ ابلاغ این ممنوعیت توسط بانک فرانسه به آن بانک را ثبت کند.

بعلاوه بانک رفع ممنوعیت از صدور چک را باید ثبت کند (مصوبه 22 می 1992، ماده 4).

ج) مقررات مشترک راجع به ثبت: موارد منجر به عدم پرداخت چک به ترتیب تاریخ ثبت میشود بنحوی که هر یک دارای شماره در سری شماره های سالانه متوالی باشد.

برگ حاوی ثبت نگهداری میشود و باید ظرف یکسال از تاریخ رفع موجبات عدم پرداخت یا، در غیر اینصورت ظرف ده سال از تاریخ اخطاریه عدم پرداخت قابل توجیه باشد.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,اختلال ثبت نام یارانه,اختلال در سایت ثبت نام یارانه,اختلال در ثبت نام یارانه,اختلال در ثبت نام یارانه ها,اختلال در سامانه ثبت نام یارانه,اختلال در سایت ثبت نام دریافت یارانه,ثبت اختلالات یادگیری,سامانه ثبت اختلالات یادگیری,سامانه ثبت اختلال یادگیری,ثبت نام اختلال یادگیری,ثبت نام درسامانه اختلالات یادگیری,سامانه ثبت نام اختلال یادگیری,سامانه ثبت نام اختلالات یادگیری,فرم ثبت اختلالات روانپزشکی,ثبت نام اختلالات یادگیری,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 15:39 ] [ رضا ]

[ ]


ارسال تأییدیه یا اخطاریه به ذینفع چک

 

-تأییدیه عدم پرداخت

 

بانک محال علیه که جزئاً یا کلاً از پرداخت مبلغ چک به دلیل کسر موجودی خودداری کرده، باید «تأییدیه عدم پرداخت» بعنوان ذینفع چک صادر کند.

در این تأیدیه ذکر میشود که صادر کننده از صدور چک محروم شده و اینکه در صورت عدم پرداخت وجه چک و در صورت لزوم، عدم پرداخت جریمه1، تا مدت ده سال حق صدور چک را باز نخواهد یافت.

در این تأییدیه تصریح میشود که بانک محال علیه مکلف به پرداخت وجه چک نیست مگر اینکه چک:

-از دسته چکی صادر شده باشد که محال علیه استرداد آن را درخواست نکرده است درحالیکه صاحب حساب، عامل عدم پرداخت، باید اخطاریه ای مبنی بر استرداد دسته چکی که در اختیار او یا نمایندگان او قرار دارد درافت میکرده است (مصوبه قانون اکتبر 1935 ماده 2 65، 3 65 ناظر بر ماده 73);

- از دسته چکی صادر شده باشد که محال علیه استرداد آن را درخواست نکرده است در حالیکه صاحب حساب مشمول ممنوعیت بانکی یا قضایی بوده است.

- برای مبلغی مساوی یا پائین تر از صد فرانک صادر شده باشد (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935، ماده 1 73) در تأییدیه در صورت لزوم، باید ذکر شود که چک علی رغم ممنوعیت بانکی، قضایی صادر شده است (مصوبه قانون 20 اکتبر 1935، ماده 72، قسمت اول) و این که محال علیه ارسال اخطاریه به صاحب حساب را مطابق شرایط مقرر در شماره 74 اثبات نماید. عدم درج این موضوع موجب محکومیت بانک به جزای نقدی به میزان 8000 فرانک فرانسه خواهد بود. بالاخره، تأییدیه عدم پرداخت باید حاوی این نکته باشد که در صورت عدم پرداخت یا تکمیل موجودی پس از یک مهلت سی روزه از تاریخ ارائه چک برای بار اول، به تقاضای ذینفع چک، گواهینامه عدم پرداخت بعنوان اوصادر خواهد شد. (نک بشماره 100)

تأییدیه همزمان با استرداد لاشه چک به ارائه کننده، به آن پیوست میشود. هیچ مهلت قانونی برای استرداد چک پرداخت نشده به ذینفع ان وجود ندارد. عرف حرفه ای آن را به دو روز از تاریخ ابلاغ تصمیم عدم پرداخت توسط مؤسسه محال علیه به بانک ارائه کننده چک محدود کرده است. برای استرداد چک توسط بانک اخیر به مشتری خود نیز مهلتی معین نشده است (گزارش وزارتی شماره 20489، روزنامه رسمی، 27 آوریل 1978، صفحه 2417)

اسناد ارائه شده به ذینفع چک حاوی اطلاعاتی است که بانک محال علیه برای مشخص کردن موضوع عدم پرداخت ثبت کرده است (نک شماره 72) (مصوبه 22 می 1992، ماده 34)

1ـ اخطاریه عدم پرداخت

در صورتیکه بانک وجه چک را به دلیلی غیر از فقدان یا عدم کفایت موجودی پرداخت نکند و از طرف دیگر محل کافی برای پرداخت نباشد، محال علیه باید اخطاری که دلیل مشخص عدم پرداخت و کافی نبودن موجودی در آن ذکر شده و بعنوان ذینفع صادر نماید. و چنانکه بانک در اخطاریه عدم پرداخت، بجای «کافی نبودن محل» «فقدان محل» ذکر کند مرتکب خطا شده است زیرا با اطلاع رسانی غیر دقیق به ذینفع وی را از وجود جزئی محل (موجودی) در روز ارائه چک و بانک دارنده را از موقعیت مطالبه حقوق خویش راجع به پرداخت مبلغ موجودی در یک مهلت کوتاه محروم کرده است (دادگاه تجدید نظر پاریس «CA» 19 سپتامبر 1995 . مجله دانور، 5 اکتبر 1995، قسمت فلاش)

 

اخطاریه به هنگام استرداد لاشه چک به ارائه کننده به آن ضمیمه میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,ارسال تاییدیه تحصیلی,نحوه ارسال تاییدیه تحصیلی,راهنمای ارسال تقاضای تاییدیه تحصیلی,جدول راهنمای ارسال تاییدیه تحصیلی,مدت زمان ارسال تاییدیه تحصیلی,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 15:39 ] [ رضا ]

[ ]


ارسال اخطاریه توسط بانک به دارنده حساب

 

1ـ حساب شخصی

بانک محال علیه که جزاً یا کلاً از پرداخت وجه چک به دلیل فقدان موجودی کافی امتناع کرده است باید اخطاریه ای به دارنده حساب ارسال نماید که براساس آن شخص اخیر مکلف باشد:

-دسته چکهایی را که از طرف بانکهای طرف حساب در دست او یا نمایندگانش میباشد به این بانکها مسترد نماید:

- از این به بعد و در آینده تا زمان عادی شدن وضعیت حساب او یا در غیر این صورت در مدت 10 سال از تاریخ اخطاریه، از صدور چک- غیر از چکهایی که انحصاراً به وی امکان دریافت پول توسط صادر کننده نزد محال علیه را میدهد یا چکهای تأیید شده1- خودداری نماید (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935 ماده م65، مصوبه 22 می 1992 ماده 6)

اخطاریه توسط نامه سفارشی دو قبضه ارسال میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده 6، بند1)

در صورت عدم پرداخت وجه چک، به هنگام ارائه مجدد آن به بانک، محال علیه تکلیفی در ارسال اخطاریه ندارد (مصوبه فوق، ماده 6 بند 5)

چنانچه در خصوص همان حساب، به دنبال اختلال در پرداخت که رفع نشده، اختلال دیگری بوجود آید، اخطاریه جدیدی با نامه عادی به صادر کننده ارسال میشود. در این اخطاریه خطاب به دارنده حساب تصریح میشود که ممنوعیت موجود تا موارد زیر ادامه خواهد یافت:

- تصفیه کلیه چکهای پرداخت نشده،

- در صوت نیاز، پرداخت جریمه ابراکننده مرتبط یا هر چک پرداخت نشده ای که میزان آن اعلام میشود (مصوبه 22 می 1992، ماده 8)،

کلیه اخطاریه ها حتی در صورتی که چک یا چکهای پرداخت نشده از یک حساب بسته صورت گرفته باشد ارسال خواهد شد این تکلیف پس از انقضای مهلت یکساله از تاریخ بسته شدن حساب مرتفع میشود (مصوبه قبلی، ماده 9).

2-حساب وکالتی

بانک محال علیه که بدلیل فقدان موجودی کافی، از پرداخت چک جزاً یا کلاً خودداری میکند، باید به هر وسیله ای و در همان مدتها کلیه نمایندگانی را که صاحب حساب آنها را بعنوان دارنده چکهای قابل استفاده در خصوص حساب خود معرفی کرده است از موارد زیر مطلع سازد:

-اخطاریه ابلاغ شده به صاحب حساب (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935-ماده 3-65);

- اینکه نماینده صاحب حساب تا زمان عادی شدن وضعیت حساب نمیتواند در این خصوص مبادرت به صدور چک نماید (مصوبه 22 می 1992، ماده 6، بند 4).

 

1ـ حساب جمعی

محال علیه که از پرداخت وجه چک صادر شده از یک حساب جمعی جزاً یا کلاً خودداری میکند به دو دسته از افراد اخطاریه میفرستد:

به آن دسته از صاحبان حساب که مسؤول اختلال در پرداخت چک هستند، بانک اقدام به ارسال اخطاریه مذکور در بند 1 فوق میکند. این اخطاریه حاوی ممنوعیت صدور هرگونه چکی از کلیه حسابها و نیز تکلیف آنان به استرداد کلیه دسته چکهایی که از هر حسابی در دست آنها یا نمایندگان آنها قرار دارد خواهد بود (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935-ماده 4-65)

به هر یک از دارندگان دیگر حساب جمعی، محال علیه اخطاریه عادی مبنی بر عدم صدور چک صرفاً از حسابی که در خصوص آن اختلال در پرداخت احراز شده ارسال میکند (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935-ماده 4-65). این مقررات در خصوص کلیه حسابهای جمعی اعم از اینکه مسئولیت در آنها تضامنی باشد یا خیر اعمال خواهد شد (حساب مشترک-حساب شخصی و غیره) (مصوبه-قانون 30 اکتبر-1935-ماده 4-65).

تعیین شخصی که مسؤول اختلال در پرداخت چک میباشد با توجه به مقررات زیر صورت میگیرد:

الف) قبل از عدم پرداخت چک، یکی از دارندگان حساب جمعی با توافق کلیه دارندگان بعنوان مسؤول اختلال شناخته شود.

در اینصورت چنین مسؤولی از صدور چک در خصوص کلیه حسابها ممنوع خواهد شد و اعلامیه اختلال در پرداخت تنها به نام وی خطاب به بانک فرانسه تنظیم خواهد شد.

سایر دارندگان حساب تنها از صدور چک از حسابی که اختلال در پرداخت در آن ایجاد شده ممنوع خواهند شد. در خصوص این اشخاص نیازی به تنظیم اعلامیه خطاب به بانک فرانسه نخواهد بود.

ب) قبلاً هیچ مسئوولی بدین منظور انتخاب نشده است، که در این صورت هر یک از دارندگان حساب جمعی از صدور چک از کلیه حسابهای خود ممنوع خواهند شد و موضوع طی اعلامیه ای به اطلاع بانک فرانسه خواهد رسید (مصوبه-قانون 30 سپتامبر 1935-ماده 4-65، قانون شماره 665-92،16 ژانویه1992،ماده 2-64)

ج) چکهای بدون محل توسط یکی از صاحبان حساب مشترک صادر شده و دارنده دیگر قصد خود را به خروج از حساب مشترک اعلام کرده باشد. در اینصورت، شخص اخیر مشمول ممنوعیت صدور چک نخواهد بود (دادگاه تجدید نظر پاریس، 19 اکتبر 1989،محله JCP ویژه بنگاهها، جلد اول، صفحه 19، شماره 200)

4-حساب شرکتی که در حال ترمیم (احیای) قضایی (Redressement Judiciaire) است1

چنانچه بنگاه و شرکت مشمول ممنوعیت قضایی یا بانکی مبنی بر صدور چک قرار گرفته باشد، مدیریت انتصابی توسط دادگاه میتواند با امضای خود از حسابهای بانکی یا پستی شرکت با صدور چک پرداخت استفاده نماید (قانون شماره 98-85 مورخ 25 ژانویه 1985-ماده 31 بند 5).

این تسهیلات در کارکرد حساب، در صورت توقف فعالیتهای اداره کننده (تمام تکالیفی که بر عهده او بوده) بویژه پس از ارائه طرح اداه فعالیت بنگاه، منتفی خواهد شد.

 

5-ضرورت ارسال اخطاریه

در صورت فقدان اخطاریه قبلی، ممنوعیت بانکی صحیح نخواهد بود و قاضی مأمور صدور دستورات موقت و فوری (Juge des Referes)1 باید دستور رفع این ممنوعیت را صادر نماید.

دادگاه Grande Instance 2 پاریس، دستور موقت، 16 اکتبر 1978، دالوز سیری 1979 قسمت اطلاعات سریع، صفحه 274 دادگاه تجدید نظر پاریس، 6 نوامبر 1979، دالوز سیری، 1980 قسمت اطلاعات سریع، صفحه 133، ملاحظات کابریلاک).

- وضعیت حساب در تاریخ عدم پرداخت (مصوبه 22 می 1992، ماده 6 بند 2) در اخطاریه همچنین راههایی که با توسل به آنها امکان عادی سازی حساب وجود دارد تصریح میشود:

- چنانچه محال علیه، در طول دوازده ماه گذشته، کلیه چکهای صادر شده توسط همان صاحب حساب را پرداخت کرده باشد به او متذکر میشود که در صورت عادی سازی حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) (نک بشماره های 84 و 85) در ماه ارسال اخطاریه، مشمول جریمه ابراکننده نخواهد شد (مصوبه 22 می 1992، ماده 7 بند 1);

- بالاخره اخطاریه مبلغ جرائم متعلقه در صورت نقض ممنوعیت صدور چک را قبل از رفع موجبات عدم پرداخت موضوع آن تصریح مینماید.

- مندرجات اجباری اخطاریه ها در پیوست بخشنامه مورخ 12 اوت 1992 اعلام شده اند (روزنامه رسمی 19 اوت 1992، صفحه 11268 به بعد)

 

1ـ اطلاعیه

اطلاعیه ارسالی به نمایندگان (وکلا) صاحب حساب، حاکی از ممنوعیت صدور چک باید حاوی مندرجات اعلام شده در شماره 74 باشد.

اطلاعیه به نماینده (وکیل) متذکر میشود تا زمانی که صاحب حساب وضعیت حساب خود را عادی ننموده است حق صدور چک از این حساب را نخواهد داشت.

اطلاعیه مبلغ جرائمی را که وی (نماینده) در صورت نقض ممنوعیت صدور یک یا چند چک از این حساب قبل از عادی سازی وضعیت حساب دارنده، علی رغم آگاهی از آن باید بپردازد تصریح میکند.

فرم این اطلاعیه در پیوست 2 بخشنامه مورخ 29 می 1992 آمده است (روزنامه رسمی 31 می صفحه 7302) در سرزمینهای ماورای بحار و در واحدهای سرزمینی مایوت، مندرجاتی که باید در اخطاریه و اطلاعیه ذکر شوند در پیوست بخشنامه مورخ 17 آوریل 1995 آمده است (روزنامه رسمی مورخ 26 آوریل)

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,بانک ملت,بانک ملت همراه بانک,بانک ملت شبا,بانک ملت اینترنت,بانک ملت پرداخت اقساط,بانک ملت استانبول,بانک ملت ارز مسافرتی,بانک ملت ایروان,بانک ملت شعب,بانک ملت شماره شبا,بانک ملی,بانک ملی بام,بانک ملی شبا,بانک ملی پرداخت قبوض,بانک ملی مانده حساب,بانک ملی انتقال وجه,بانک ملی سبا,بانک ملی هامبورگ,بانک ملی همراه بانک,بانک ملی شعب,بانک پاسارگاد,بانک پاسارگاد شعب,بانک پاسارگاد کارت به کارت,بانک پاسارگاد شبا,بانک پاسارگاد استخدام,بانک پاسارگاد سود سپرده,بانک پاسارگاد مجازی,بانک پاسارگاد صورتحساب,بانک پاسارگاد شعبه مرکزی,بانک پاسارگاد اصفهان,بانک تجارت,بانک تجارت اینترنتی,بانک تجارت شبا,بانک تجارت مانده حساب,بانک تجارت استخدام,بانک تجارت شعب,بانک تجارت شیراز,بانک تجارت ایران,بانک تجارت گردش حساب,بانک تجارت مشهد,بانک مهر اقتصاد,بانک مهر اقتصاد پرداخت اقساط,بانک مهر اقتصاد سود سپرده,بانک مهر اقتصاد شعب,بانک مهر اقتصاد نوین,بانک مهر اقتصاد طرح میثاق,بانک مهر اقتصاد طرح ثمین,بانک مهر اقتصاد مشهد,بانک مهر اقتصاد وام بدون سپرده,بانک مهر اقتصاد واریز وجه,بانک مسکن,بانک مسکن وام,بانک مسکن پرداخت اقساط,بانک مسکن شعب,بانک مسکن شبا,بانک مسکن موجودی,بانک مسکن وام خرید خانه,بانک مسکن ویژه همکاران,بانک مسکن اوراق,بانک مسکن اینترنت,بانک سپه,بانک سپه شبا,بانک سپه شعب,بانک سپه مشتری محور,بانک سپه ویکی پدیا,بانک سپه خرید شارژ,بانک سپه رم,بانک سپهر صادرات,بانک سپه اندروید,بانک سپه سود سپرده,بانک پارسیان,بانک پارسیان سود سپرده,بانک پارسیان شعب,بانک پارسیان اینترنت بانک,بانک پارسیان لوتوس,بانک پارسیان ورشکستگی,بانک پارسیان شماره شبا,بانک پارسیان ثامن الحجج,بانک پارسیان شعبه مرکزی,بانک پارسیان ساعت کار,بانک صادرات,بانک صادرات شبا,بانک صادرات ورود,بانک صادرات شهرک غرب,بانک صادرات کارت به کارت,بانک صادرات دبی,بانک صادرات استخدام,بانک صادرات پرداخت قبوض,بانک صادرات شعبه جنت آباد,بانک صادرات پاریس,بانک شهر,بانک شهر شبا,بانک شهر اینترنتی,بانک شهر سود,بانک شهر شعب,بانک شهر تبریز,بانک شهر صندوق آرمان,بانک شهر شماره شبا,بانک شهر همدان,بانک شهر مشهد,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 15:38 ] [ رضا ]

[ ]


مهلت ارسال اخطاریه، ضمانت اجرا

 

هیچ مقرراتی در خصوص ارسال اخطاریه در یک مهلت معین وجود ندارد در نتیجه اخطاریه باید فوراً ارسل شود (دیوان کشور شعب کیفری، 19 می 1980، مجله Gaz.Pal، 1980 جلد 2 شماره 264)

بانک محال علیه باید، صرفنظر از فقدان عدم کفایت یا عدم دسترسی به محل چک، باید وجه هر چکی را که وی تقاضای استرداد دسته چک مربوطه را در شرایط پیش بینی شده در ماده 3-65 مصوبه مورخ 30 اکتبر 1935 ننموده است بپردازد مگر آنکه انجام اقدامات پیش بینی شده در این ماده را اثبات کند (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935 ماده 1-73) مقررات ماده 3-65 بشرح فوق مشخصاً ناظر بر تکلیف بانک محال علیه، که پرداخت وجه چک به دلیل فقدان محل جزاً یا کلاً خوددرای نموده، در تقاضای استرداد دسته چکهایی است که در اختیار صادر کننده یا نمایندگان او قرار دارد و اعلام این مطلب که نامبردگان حق صدور چک ندارند (نک به شماره 74).

ب) مسئولیت جزایی: بانک محال علیه که در ارسال اخطاریه تأخیر نموده باشد به جزای نقدی تا 80000 فرانک محکوم خواهد شد (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935،ماده 3-73)

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,اخطاریه طالبان,اخطاریه های طالبان,اخطاریه,اخطاریه هواشناسی,اخطاریهای لیگ برتر,اخطاریهای پرسپولیس,اخطاریه دفترخانه,اخطاریه هواشناسی مازندران,اخطاریه هواشناسی بوشهر,اخطاریه بانک ملت,اخطاریه دادگاه,اخطاریه هواشناسی ایران,اخطاریه هواشناسی تهران,اخطاریه هواشناسی هرمزگان,اخطاریه هواشناسی خوزستان,اخطاریه هواشناسی کشور,اخطاریه هواشناسی گیلان,اخطاریه هواشناسی اردبیل,اخطارهای لیگ برتر,متن اخطاریه دفترخانه,فرم اخطاریه دفترخانه,نمونه اخطاریه دفترخانه,برگ اخطاریه دفترخانه,نمونه فرم اخطاریه دفترخانه,اخطاریه هواشناسی استان بوشهر,آخرین اخطاریه هواشناسی بوشهر,صدور اخطاریه بانک ملت,اخطاریه های بانک ملت,اخطاریه دادگاه چیست,اخطاریه دادگاه انقلاب,اخطاريه دادگاه,نمونه اخطاریه دادگاه انقلاب,نمونه اخطاریه دادگاه,فرم اخطاریه دادگاه,برگه اخطاریه دادگاه,برگ اخطاریه دادگاه,نمونه فرم اخطاریه دادگاه,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 15:38 ] [ رضا ]

[ ]


ممنوعیت بانکی – آثار

 

-محتوای ممنوعیت بانکی

بانکی که وجه چک را به دلیل فقدان محل کافی پرداخت نکرده است، همچنین هر بانکی که بویژه توسط بانک فرانسه از اختلال در پرداخت چک مطلع شده است نباید هیچ دسته چکی از هیچ حسابی در اختیار صاحب یا نماینده او از تاریخ اختلال در پرداخت، قرار دهد.

تا تاریخ عادی سازی حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) یا در غیر این صورت تا انقضای مدت ده سال صرفاً دسته چکهای زیر را میتوان در اختیار این افراد قرار داد:

چکهایی که امکان دریافت مبالغ آن توسط صادر کننده نزد محال علیه را ممکن سازد;

بانکی که با نقض مقررات دسته چکی صادر کند ممکن است مکلف به پرداخت وجوه چکهایی شود که علی رغم فقدان، یا کسری موجودی یا عدم دسترسی به آن با استفاده از این دسته چک صادر شده است (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935، ماده 7302).

چنین بانکی ممکن است به جزای نقدی معادل 2000 تا 8000 فرانک محکوم شود (مصوبه،قانون 30 اکتبر 1935، ماده 3-65).

صاحب حسابی که چکی پرداخت نشده به دلیل فقدان موجودی کافی از حساب وی صادر شده است از صدور چک غیر از چک دریافت پول یا چک تأیید شده از کلیه حسابهای خود ممنوع خواهد بود و باید دسته چکهایی را که در اختیار او یا نمایندگانش قرار دارد به کلیه بانکهای مربوطه مسترد نماید (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935،ماده 3-65).

این ممنوعیت موجب بسته شدن حسابهای مذکور نخواهد بود و دارنده حساب مختار است با توسل به وسایل دیگر از قبیل دستور پرداخت، چک مخصوص دریافت وجه، چک تأیید شده آنها را فعال نگه دارد.

2- مدت ممنوعیت بانکی

ممنوعیت بانکی صدور چک به مدت 10 سال از تاریخ ارسال اخطاریه به طول میانجامد هر اختلال جدیدی موجب ارسال اخطاریه ای میشود که به نوبه خود به مدت 10 سال ادامه خواهد داشت.

ممنوعیت بانکی به محض عادی سازی وضعیت حساب (رفع موجبات عدم پرداخت) برای مجموع اختلالهای پیش آمده در خصوص حساب مربوطه مرتفع میشود بشرط اینکه سایر حسابهای صادر کننده چک نیز با توجه به مقررات راجع به چکهای پرداخت نشده در وضعیت عادی قرار داشته باشند (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935، ماده 304-65).

3- دارندگان حسابهای جمعی

ممنوعیت بانکی اصولاً، بهمان نحو، در خصوص هر یک از دارندگان حساب جمعی، اعم از اینکه مسؤولیت دارندگان تضامنی باشد یا خیر و در خصوص هر یک از حسابهای آنان اعمال میشود.

با این حال دارندگان حساب جمعی، میتوانند قبل از بروز اختلال در پرداخت شخصی را که در صورت اختلال در پرداخت به تنهایی از صدور چک از کلیه حسابهای خود ممنوع خواهد شد به اتفاق مشخص کنند. در این صورت سایر دارندگان حساب جمعی صرفاً راجع به این حساب مشمول ممنوعیت خواهند بود. (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935، ماده4-65).

همین اصول در خصوص اختلال در پرداخت که منتسب به نماینده دارنده حساب باشد قابل اعمال خواهد بود.

4- نماینده (وکیل)

تصمیمات راجع به ممنوعیت فقط شامل صاحب ساب خواهد بود.

ولی این تصمیمات بطور غیر مستقیم واجد آثاری نسبت به نماینده قراردادی یا نماینده شرکت که شخصاً برای صدور چک صلاحیت دارند خواهد شد بدین نحو که صرفاً از صدور چک از حسابهای دارنده (اصیل) ممنوع خواهد شد (یادداشت وزارت دادگستری و اقتصاد و دارایی 103-).

مطابق قوانین پیشین، دادگاهها بر آن بودند که ممنوعیت بانکی که شامل یک شرکت میشود به نماینده قانونی آن نه تنها بعنوان نماینده شرکت بلکه بعنوان شخص او نیز تسری مییابد (دیوان عالی کشور، شعبه کیفری، 9 اکتبر 1989، مجله Rev.Soc ژوئن1990، ص 279). این تفسیر موسع از قانون مورد انتقاد قرار گرفته بود (نامه وزارت دادگستری- L.AFB، 14 فوریه 1983).

موضوع بنحو دیگری قابل طرح است: آیا کسی که ممنوع از صدور چک میباشد میتواند بعنوان نماینده حساب غیر ممنوع اقدام به صدور چک نماید.

پاسخ: نماینده ای که بلحاظ قضایی از صدور چک ممنوع شده است. ممنوعیت شخصی که نماینده مشمول آن میشود کلی و مطلق است.

ممنوع بلحاظ قضایی که با آگاهی از اختلال در پرداخت چک، چکی را حتی بعنوان نماینده صادر میکند، مرتکب جرم مشمول مجازات مقرر در ماده 69 مصوبه 30 اکتبر 1935 تلقی خواهد شد.

نماینده ای که بلحاظ بانکی از صدور چک ممنوع شده است. بنظر میرسد که ممنوعیت بانکی صرفاً شامل صاحب حساب میشود که به این عنوان ممنوع خواهد بود. ممنوع بلحاظ بانکی میتواند، بدون اینکه مشمول مقررات جزایی شود، چکهایی را بعنوان نماینده صاحب حساب دیگری صادر نماید بشرط اینکه شخص ایر خود ممنوع از صدور چک نباشد (دادگاه تجدید نظر نانسی، 16 نوامبر 1979- مجله دالوز 1980، ص 278، یاداشت ش. گاوالدا).

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی,بخشنامه ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی,لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی,ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی,قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی,لایحه ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی,قوانین ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی بازنگری شد,شماره بخشنامه ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی,ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران بانکی,ممنوعیت افتتاح حساب بانکی,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 15:37 ] [ رضا ]

[ ]


اعلام اختلال در پرداخت به بانک فرانسه – آگهی عدم پرداخت

 

بانکی که بدلیل فقدان محل کافی از پرداخت چک امتناع کرده است باید موضوع را به بانک فرانسه اعلام نماید (مصوبه قانون 30 اکتبر 1935، ماده 733، بند 1).

این اخطار عدم پرداخت، باید حاوی اطلاعات مذکور در بندهای 1، 2، 4، 5، 6 و 8 شماره 72 فوق باشد. در این اخطار همچنین شماره ثبت اختلال نزد محال علیه ذکر میشود.

 

این اخطار داکثر روز دوم کاری پس از عدم پرداخت چک به بانک فرانسه اعلام میشود چنانچه صاحب حساب علی رغم ممنوعیت موجود اقدام به صدور چک کرده باشد یا چنانچه اختلالی در حساب جمعی بروز نموده باشد، مهلت ارسال اخطار به بانک فرانسه حداکثر روز پنجم کاری پس از عدم پرداخت منقضی میشود.

با این حال، چنانچه صاحب حساب مشمول معافیت از جریمه شده باشد (اولین اختلال در مدت یکسال و رفع موجبات عدم پرداخت ظرف 30 روز نک بشماره 84) تنها، اختلالی که منجر به ممنوعیت صدور چک گردیده به بانک فرانسه اعلام میشود.اختلالهایی که بعداً و در مدت معافیت از جریمه بروز میکنند و موجبات عدم پرداخت آن رفع نمیشوند حداکثر روز دوم کاری پس از انقضای این مهلت به بانک فرانسه اعلام میشوند (مصوبه 22 می 1992، ماده 26).

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,عدم پرداخت شارژ ساختمان,عدم پرداخت شارژ آپارتمان,قانون عدم پرداخت شارژ ساختمان,قانون عدم پرداخت شارژ آپارتمان,عدم پرداخت شارژ در آپارتمان,اطلاعیه عدم پرداخت شارژ ساختمان,عدم پرداخت حق شارژ آپارتمان,جریمه عدم پرداخت شارژ آپارتمان,قانون در مورد عدم پرداخت شارژ ساختمان,فرم طرح شکایت از عدم پرداخت شارژ ساختمان,عدم پرداخت مهریه,عدم پرداخت مهریه زندان دارد,عدم پرداخت مهریه+زندان,عدم پرداخت مهریه زندانی دارد,عدم پرداخت مهریه زن,قانون مجازات عدم پرداخت مهریه,عدم پرداخت مهريه,شرایط عدم پرداخت مهریه,عدم پرداخت اقساط مهریه,مجازات عدم پرداخت مهریه,عدم پرداخت نفقه,عدم پرداخت نفقه فرزند,عدم پرداخت نفقه معوقه,عدم پرداخت نفقه زن,عدم پرداخت نفقه و حق طلاق,عدم پرداخت نفقه در دوران عقد,عدم پرداخت نفقه و طلاق,عدم پرداخت نفقه+طلاق,عدم پرداخت نفقه به فرزند,اثبات عدم پرداخت نفقه,عدم پرداخت حقوق فرهنگیان تیر ماه 92,عدم پرداخت حقوق فرهنگیان,عدم پرداخت حقوق فرهنگیان تیر 92,عدم پرداخت حقوق فرهنگیان تیرماه,عدم پرداخت حقوق فرهنگیان در تیر ماه,عدم پرداخت حقوق فرهنگیان در تیرماه 92,عدم پرداخت حقوق فرهنگیان خارج از کشور,عدم پرداخت حقوق فرهنگیان در تیر 92,عدم پرداخت حقوق معلمان,علت عدم پرداخت حقوق فرهنگیان,عدم پرداخت یارانه,عدم پرداخت یارانه ها,عدم پرداخت یارانه اسفند,عدم پرداخت یارانه نیروهای مسلح,عدم پرداخت یارانه نظامیان,عدم پرداخت یارانه اردیبهشت 94,عدم پرداخت یارانه نقدی,عدم پرداخت یارانه خرداد,عدم پرداخت یارانه به نیروهای مسلح,عدم پرداخت یارانه فروردین 94,عدم پرداخت حقوق تیرماه فرهنگیان,علت عدم پرداخت حقوق تیرماه فرهنگیان,دلیل عدم پرداخت حقوق تیرماه فرهنگیان,علت عدم پرداخت حقوق تيرماه فرهنگيان,عدم پرداخت حقوق فرهنگیان تیر ماه,دلایل عدم پرداخت حقوق تیرماه فرهنگیان,علت عدم پرداخت حقوق فرهنگیان در تیرماه,در صورت عدم پرداخت اقساط مهریه,عدم پرداخت پیش قسط مهریه,عدم پرداخت قسط مهریه,مجازات عدم پرداخت اقساط مهریه,نتیجه عدم پرداخت اقساط مهریه,عدم پرداخت بیمه توسط کارفرما,عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما,قانون عدم پرداخت بیمه توسط کارفرما,جریمه عدم پرداخت بیمه توسط کارفرما,جریمه عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما,عدم پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما,عدم پرداخت اجاره بها توسط مستاجر,عدم پرداخت اجاره,عدم پرداخت اجاره بها,عدم پرداخت اجاره توسط مستاجر,عدم پرداخت اجاره سرقفلی,عدم پرداخت اجاره خانه,عدم پرداخت اجاره مستاجر,عدم پرداخت اجاره مغازه,عدم پرداخت اجاره منزل,عدم پرداخت اجاره در سرقفلی,علت عدم پرداخت حقوق معلمان,عدم پرداخت حقوق تیر فرهنگیان,دلایل عدم پرداخت حقوق فرهنگیان,علت عدم پرداخت حقوق فرهنگیان تیر ماه,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 15:37 ] [ رضا ]

[ ]


ابطال اعلامیه اختلال در پرداخت

 

بانک فرانسه به تقاضای بانک محال علیه، در موارد زیر نسبت به ابطال اعلامیه عدم پرداخت اقدام میکند:

1- در صورتیکه که عدم پرداخت یا صدور آگهی عدم پرداخت از اشتباه بانک محال علیه ناشی شده باشد.

2- در صورتیکه که صاحب حساب اثبات کند حادثه ای که موجب زوال محل چک شده قابل انتساب به یکی از اشخاص مجاز برای صدور چک از حساب وی نمیباشد. بنظر میرسد علی رغم سکوت مصوبه در ان خصوص، محال علیه تنها پس از اطمینان از اینکه چک پرداخت شده است میتواند تقاضای ابطال اعلامیه اختلال درپرداخت را (از بانک فرانسه) بنماید.

این امر که چک ارائه شده توسط صاحب حساب به بانک که بلافاصله به حساب بستانکاری وی منظور شده متعاقباً به دلیل فقدان موجودی در حساب صادر کننده بدهکار شده است «حادثه غیر قابل انتساب» محسوب نمیشود. در واقع چک هنگام ارائه دارای محل قابل دسترسی نبوده است.

مسلماً مبلغ چنین چکی به سرعت در حساب ذینفع صادر کننده ثبت و بدین ترتیب در اختیار او قرار داده میشود. با این حال، چنین ثبتی تنها در صورتی ارزش دارد که نتیجه مطلوبی داشته باشد. این رویه که بدون ریسک نیست، یک مسکن با ارزش راجع به مهلتها میباشد. زیرا وصول واقعی مبلغ چک توسط بانک را ایجاب مینماید. چنین وصولی معذالک تنها در صورتی تحقق مییابد که حساب صادر کننده معادل مبلغ چک بدهکار شود.

در صورتی که صاحب حساب از محال علیه تقاضای انجام تشریفات راجع به ابطال اعلامیه را بنماید، محال علیه در صورت پذیرش تقاضا، موضوع را حداکثر روز دهم کاری پس از این تقاضا به بانک فرانسه اعلام میکند. بانک در همین مدت مشتری خود را نیز آگاه میسازد. سکوت بانک پس از انقضای مهلت فوق به مفهوم رد تقاضای ابطال اعلامیه تلقی خواهد شد. تصمیمات راجع به ممنوعیت صدور چک که توسط محال علیه اتخاذ میشود در صورت قبول این تقاضا متوقف میشود. صاحب حساب همچنین میتواند در صورت اعتراض به جهت ممنوعیت صدور چک نسبت به طرح دعوی در دادگاههای حقوقی اقدام کند.

طرح دعوی توسط صاحب حساب موجب تعلیق ممنوعیت نخواهد بود. با این حال مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوی میتواند حتی بصورت دستور موقت، دستور تعلیق ممنوعیت صدور چک را صادر نماید (مصوبه-قانون 30 اکتبر 1935، ماده 305-65) (نک بشماره 85 قسمت دوم).

در صورت نیاز، قاضی میتواند به بانک اخطار کند که نسبت به ابطال اعلامیه اختلال در پرداخت اقدام کند. (دادگاه تجدید نظر پاریس، 19 سپتامبر 1990، مجله JCP ویژه شرکتها، شماره 20596).

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,پرداخت قبض,پرداخت قبض همراه اول,پرداخت قبض تلفن ثابت,پرداخت قبض تلفن ثابت تهران,پرداخت قبض جریمه,پرداخت قبض ایرانسل,پرداخت قبوض بانک ملی,پرداخت قبض تلفن ثابت خوزستان,پرداخت قبض تلفن ثابت تبریز,پرداخت قبض تلفن ثابت مازندران,پرداخت قبض همراه اول با تلفن,پرداخت قبض همراه اول با تلفن ثابت,پرداخت قبض همراه اول بدون شناسه,پرداخت قبض همراه اول اینترنتی,پرداخت قبض همراه اول بانک ملی,پرداخت قبض همراه اول 9990,پرداخت قبض همراه اول از طریق تلفن ثابت,پرداخت قبض همراه اول بانک ملت,پرداخت قبض همراه اول بانک تجارت,پرداخت قبض تلفن ثابت اصفهان,پرداخت قبض تلفن ثابت شیراز,پرداخت قبض تلفن ثابت یزد,پرداخت قبض تلفن ثابت کرمان,پرداخت قبض تلفن ثابت اهواز,پرداخت عوارض خودرو,پرداخت عوارض خودرو شهرداری اصفهان,پرداخت عوارض خودرو کرج,پرداخت عوارض خودرو شیراز,پرداخت عوارض خودرو مشهد,پرداخت عوارض خودرو شهرداری تهران,پرداخت عوارض خودرو تبریز,پرداخت عوارض خودرو شهرداری مشهد,پرداخت عوارض خودرو شهرداری تبریز,پرداخت عوارض خودرو از طریق اینترنت,پرداخت اقساط بانک مهر اقتصاد,پرداخت اقساط بانك مهر اقتصاد,پرداخت اقساط بانک مهر اقتصاد نوین,پرداخت اقساط بانک مهر اقتصاد از طریق اینترنت,پرداخت اقساط بانک مهر اقتصاد با کارت شتاب,پرداخت اقساط بانک مهر اقتصاد ایران,پرداخت اقساط بانک مهر اقتصاد اینترنتی,پرداخت اقساط بانک مهر اقتصاد از طریق کارت شتاب,پرداخت اقساط بانك مهر اقتصاد ايران,پرداخت اقساط بانک مهر اقتصادی,پرداخت خلافی خودرو,پرداخت خلافی خودرو به صورت اقساط,پرداخت خلافي خودرو,پرداخت خلافی خودرو از طریق اینترنت بانک ملی,پرداخت خلافي خودرو از طريق اينترنت,پرداخت خلافي خودرو اينترنتي,پرداخت خلافی خودرو بانک ملی,پرداخت خلافی خودرو از اینترنت,پرداخت خلافی خودرو+پلیس+10,پرداخت خلافی خودرو با موبایل,پرداخت حق بیمه,پرداخت حق بیمه بانک ملت,پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی,پرداخت حق بیمه اینترنتی,پرداخت حق بیمه سامان,پرداخت حق بیمه اختیاری,پرداخت حق بیمه رانندگان,پرداخت حق بیمه بانک رفاه,پرداخت حق بیمه از طریق اینترنت,پرداخت حق بیمه اختیاری تامین اجتماعی,پرداخت اقساط بانک ملت,پرداخت اقساط بانک ملت با کارت شتاب,پرداخت اقساط بانک ملت بصورت اینترنتی,پرداخت اقساط بانک ملت به صورت اینترنتی,پرداخت اقساط بانک ملت با اینترنت,پرداخت اقساط بانک ملت با کارت شتابی,پرداخت اقساط بانک ملت با کارت,پرداخت اقساط بانک ملت شتابی,پرداخت اقساط بانک ملت با کارت بانکی,پرداخت اقساطی بانک ملت,پرداخت,پرداخت قبض تلفن ثابت تهران اینترنتی,پرداخت قبض تلفن ثابت تهران 1818,پرداخت قبض تلفن ثابت تهران از طریق 1818,پرداخت قبض تلفن ثابت تهران بانک ملی,پرداخت قبض تلفن ثابت تهران از شهرستان,پرداخت قبض تلفن ثابت تهران بدون شناسه,پرداخت قبض تلفن ثابت تهران بانک ملت,پرداخت صورتحساب تلفن ثابت تهران,پرداخت قبوض تلفن ثابت تهران,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 15:36 ] [ رضا ]

[ ]


اختیار اعطایی به صادر کننده چک جهت عادی سازی حساب

 

صاحب حساب حق دارد به دنبال اخطاریه ای که به او ارسال میشود به استناد موارد زیر نسبت به صدور چک اقدام کند:

مبلغ چک پرداخت نشده را تأمین یا توسط بانک محال علیه محل کافی و قابل دسترس با هدف تصفیه بدهی ایجاد نماید (نک شماره 82 و 83).

در صورت لزوم نسبت به پرداخت جریمه ابراکننده اقدام کند.

در غیر موارد فوق صاحب حساب تنها از ده سال از تاریخ ارسال اخطاریه عدم پرداخت میتواند چک صادر کند. (مصوبه، قانون 30 اکتبر 1935، ماده 304-65).

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 15:36 ] [ رضا ]

[ ]


صفحه قبل 1 2 صفحه بعد